velikost textu

Vývoj anotačního nástroje pro Universal Dependencies

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj anotačního nástroje pro Universal Dependencies
Název v angličtině:
Development of an Annotation Tool for Universal Dependencies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Storzerová
Vedoucí:
RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.
Id práce:
205108
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anotace, morfologie, syntaktické závislosti
Klíčová slova v angličtině:
annotation, morphology, syntactic dependencies
Abstrakt:
Účelem práce bylo vyvinout uživatelsky příjemný nástroj pro rozbor věty. Jedná o aplikaci, v níž má uživatel možnost editovat lingvisticky anotovaná data, konkrétně texty anotované podle pravidel Universal Dependencies. Aplikace umí pracovat s formátem souboru CoNLL- U, lze tedy takový soubor načíst a později do něj úpravy uložit. Vizualizace přehledně a srozumitelně zachycuje strukturu a ostatní anotace věty, které lze jednoduchým způsobem editovat. Nástroj také podporuje vyhledávání v souboru na základě části věty či hodnot atributů slova. Cílem práce bylo zamyslet se nad možnostmi, jak data tohoto druhu nejlépe vizualizovat a upravovat.
Abstract v angličtině:
The purpose of the work was to develop a user-friendly tool for sentence analysis. It is an application in which the user has the possibility to edit linguistically annotated data, specifically texts annotated according to the Universal Dependencies rules. The application works with the CoNLL-U file format, so you can load such a file and save it later. Visualization clearly and comprehensibly captures the structure and other annotations of a sentence that can be easily edited. The tool also supports file search based on the sentence or word attribute values. The aim of this work was to think about the possibilities how to visualize and modify the data of this kind.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Storzerová 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Storzerová 6.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Storzerová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Storzerová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 152 kB