velikost textu

Analýza účinnosti postavení podávajících a přijímajících hráčů v tenisové čtyřhře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza účinnosti postavení podávajících a přijímajících hráčů v tenisové čtyřhře
Název v angličtině:
Analysis of serving and reciveng formations in tennis doubles
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Čábela
Vedoucí:
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Kočíb
Id práce:
205071
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strategie, taktické varianty, „I“ formace, notační analýza, dospělí
Klíčová slova v angličtině:
strategy, tactical variants, „I“ formation, notational analysis, adults
Abstrakt:
Analýza účinnosti postavení podávajících a přijímajících hráčů v tenisové čtyřhře Cílem práce je zjistit četnost a účinnost užívaných formacích při čtyřhře jmenovitě: „I“ formace, „australská formace“ a „základní postavení“ při podání dvojice. A při příjmu mezi „základním postavením“ a „postavením u základní čáry“. Metodami v této práci jsou nepřímé pozorování a notační analýza. Sledovali jsme soubor hráčů čtyřher v jednotlivých utkáních pomocí videozáznamů. V těchto utkání notační analýzou zaznamenávali četnost a účinnost jednotlivých taktických variant. Účinnost „I“ formace pří prvním podání činí 80,92%, u druhého podání 56,25% a jeho celková četnost v rozehrách je 43,65%. Při formaci v základním postavení u sítě při prvním podání je účinnost 79,9%, při druhém podání 57% a četnost činí 56,35% všech rozeher. příjmu prvního podání v postavení byla účinnost 28%, u druhého 50,35% a četnost formace je 64,35%. Poslední měřenou formací je postavení u základní čáry při riternu a ta při příjmu prvního podání měla účinnost 31,28%, při druhém podání 45,16% a její celková četnost Klíčová slova: strategie, taktické varianty, „I“ formace, notační analýza, dospělí
Abstract v angličtině:
Analýza účinnosti postavení podávajících a přijímajících hráčů v tenisové čtyřhře Cílem práce je zjistit četnost a účinnost užívaných formacích při čtyřhře jmenovitě: „I“ formace, „australská formace“ a „základní postavení“ při podání dvojice. A při příjmu mezi „základním postavením“ a „postavením u základní čáry“. Metodami v této práci jsou nepřímé pozorování a notační analýza. Sledovali jsme soubor hráčů čtyřher v jednotlivých utkáních pomocí videozáznamů. V těchto utkání notační analýzou zaznamenávali četnost a účinnost jednotlivých taktických variant. Účinnost „I“ formace pří prvním podání činí 80,92%, u druhého podání 56,25% a jeho celková četnost v rozehrách je 43,65%. Při formaci v základním postavení u sítě při prvním podání je účinnost 79,9%, při druhém podání 57% a četnost činí 56,35% všech rozeher. příjmu prvního podání v postavení byla účinnost 28%, u druhého 50,35% a četnost formace je 64,35%. Poslední měřenou formací je postavení u základní čáry při riternu a ta při příjmu prvního podání měla účinnost 31,28%, při druhém podání 45,16% a její celková četnost Klíčová slova: strategie, taktické varianty, „I“ formace, notační analýza, dospělí
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Čábela 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Čábela 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Čábela 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kočíb 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Kočíb 153 kB