velikost textu

Varianta testu Force Concept Inventory s různými reprezentacemi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Varianta testu Force Concept Inventory s různými reprezentacemi
Název v angličtině:
The Representational Variant of the Force Concept Inventory
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Paclt
Vedoucí:
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Oponent:
Mgr. Marie Snětinová
Id práce:
205058
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konceptuální test, různé reprezentace, dynamika, středoškolští studenti
Klíčová slova v angličtině:
conceptual test, various representations, dynamics, secondary school students
Abstrakt:
V rámci bakalářské práce byl přeložen do češtiny test Representational variant of the force concept inventory (R-FCI), který slouží k diagnostikování prekoncepcí o síle a pohybu u žáků středních škol. Dále byl prostřednictvím tohoto testu proveden průzkum v několika třídách na českých středních školách a v prvním ročníku oboru fyziky se zaměřením na vzdělávání na MFF UK. Test byl zadán před započetím výuky dynamiky a po jejím ukončení. Výsledky průzkumu byly zpracovány a využity k diskuzi žákovských miskoncepcí a úspěšnosti jejich potlačení při školní výuce. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je představen test R-FCI a způsob zpracování výsledků průzkumu. Ve druhé části jsou uvedeny a interpretovány výsledky jednotlivých skupin studentů, kterým byl test zadán. Ve třetí části je dále uvedena diskuze nejčastějších přetrvávajících žákovských miskoncepcí a úspěšnosti jejich identifikace pomocí testu R-FCI a porovnání výsledků průzkumu s výsledky průzkumu provedeného P. Nieminenem, A. Savinainenem a J. Viirim roku 2010.
Abstract v angličtině:
The goal of this bachelor thesis was to translate the Representative variant of the force concept inventory test (R-FCI), which is used to diagnose preconceptions about force and motion of secondary school pupils, into Czech. In addition, the test was conducted in several classes at various czech secondary schools and was also given to the students of physics with specialization in education at the Faculty of mathematics and physics, Charles university in Prague. The participants were given the test before and after the basics of newtonian mechanics were discussed in class. The results of the survey were processed and used to discuss pupils´misconceptions and the success of their suppression as a result of teaching. The thesis is divided into three parts. The first part introduces the R-FCI test and the way the survey results are processed. The second part presents and interprets the results of individual groups in which the test was conducted. The third part consists of discussion of the most frequent pupils´ misconceptions and of the success of their identification using the R-FCI test. Finally, the results of the survey are compared with the research conducted by P. Nieminen, A. Savinainen and J. Viiri in 2010.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Paclt 4.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Paclt 451 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Paclt 442 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Mandíková, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Snětinová 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 152 kB