text size

Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera
Titile (in english):
The Position and behaviour of football coach as a manager
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Jan Kozel
Supervisor:
PhDr. Mario Buzek, CSc.
Opponent:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Thesis Id:
205040
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Sportovní hry (51-600300)
Study programm:
Physical Education and Sport (B7401)
Study branch:
Physical Education and Sport (TVS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/05/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
fotbalový trenér, manažer, vedoucí, funkce, role
Keywords:
football trainer, manager,leader,role
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Název: Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Cíle: 1) Analýza pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Zaměření: požadavky, nároky, kompetence, pravomoce a vzdělání 2) Srovnání pozice v České Republice a ve Velké Británii 3) Návrh a doporučení pro zlepšení pozice trenéra jako manažera do budoucna Metody: 1) Získání studijních materiálů a sběr informací z písemných a elektronických zdrojů 2) Polostrukturovaný rozhovor s vybranými osobnostmi Výsledky: 1) Potvrdily se předpoklady, že pozice a působení trenéra fotbalu je odlišná mezi oběma státy 2) Ukázaly, kde se nachází nejpodstatnější rozdíly 3) Naznačily možná doporučení a změny do budoucna Klíčová slova: kompetence, kopaná, management, nároky, vedení, vzdělání
Abstract:
ABSTRACT Title: Position and functioning of a football coach as a manager Objectives: 1) Analysis of the position and functioning of a football coach as a manager Focus: requirements, claims, competences, responsibilities and education 2) Comparison of positions in the Czech Republic and in the UK 3) Proposal and recommendation for improving the position of the coach as a manager for the future Methods: 1) Obtaining study materials and collecting information from written and electronic sources 2) Semi-structured interviews with selected personalities Results: 1) The assumptions that the position and activity of a football coach is different between these two countries were achieved 2) It showed where the most important differences are 3) It suggested possible recommendations and changes to the future Keywords: claims, competences, education, leadership, management, soccer
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Jan Kozel 1.75 MB
Download Attachment to the thesis Jan Kozel 306 kB
Download Abstract in czech Jan Kozel 258 kB
Download Abstract in english Jan Kozel 252 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mario Buzek, CSc. 204 kB
Download Opponent's review PhDr. Vladimír Janák, CSc. 610 kB
Download Defence's report Mgr. Pavel Hráský 153 kB