velikost textu

Abschaffung der Welt. Philosophische Übung mit dem Beispiel von George Orwell: 1984. Auseinandersetzungen mit Arendt, Foucault und Derrida

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Abschaffung der Welt. Philosophische Übung mit dem Beispiel von George Orwell: 1984. Auseinandersetzungen mit Arendt, Foucault und Derrida
Název v češtině:
Likvidace světa. Filosofická cvičení na příkladu George Orwella: 1984. Konfrontace s Arendtovou, Foucaultem a Derridou
Název v angličtině:
Abolition of the World. Philosophical Exercise with the Example of George Orwell: 1984. Confrontation with Arendt, Foucault and Derrida
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Yu Sugaya
Vedoucí:
prof. Dr. Tobias Nikolaus Klass, Dr.
Oponent:
Schnell
Id práce:
204991
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie (24-DFP)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) (DFP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Zusammenfassung Mit dieser Abhandlung stelle ich einen dreifachen Vergleich des Romans 1984 von George Orwell an, dreifach d. h. hauptsächlich mit drei philosophischen Werken : Vita activa. oder Vom tätigen Leben. von Hannah Arendt, Surveiller et punir. Naissance de la prison. (Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses) von Michel Foucault und De la grammatologie (Grammatologie) von Jacques Derrida. In welchen konkreten Konstellationen die Macht sich in Orwells Welt verwirklicht, wird analysiert. Schlüsselwörter: englische Literatur, Macht, Diszipline, Kontrolle, Bio-Politik
Abstract v angličtině:
Summary In this thesis I make a triple comparison of George Orwell’s novel 1984: triple i. e. mainly with three philosophical works: Vita activa. oder Vom tätigen Leben. (The Human Condition) of Hannah Arendt, Surveiller et punir. Naissance de la prison. (Discipline and Punish: The Birth of the Prison) of Michel Foucault und De la grammatologie (Of Grammatology) of Jacques Derrida. In what a set-up the power realizes itself, will be analyzed. Key words: English literature, Power, Discipline, Control, Bio-politics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Yu Sugaya 2.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Yu Sugaya 602 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Yu Sugaya 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Yu Sugaya 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. Tobias Nikolaus Klass, Dr. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Schnell 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB