velikost textu

Ochrana osobních údajů v předškolním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobních údajů v předškolním vzdělávání
Název v angličtině:
Personal data protection in pre-school education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marcela Brčková, DiS.
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Id práce:
204950
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Osobní údaj, Ochrana osobních údajů, Zákonnost, Souhlas, Předškolní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Personal Data, Protection of personal data, Lawfulness, Consent, Preschool education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcela Brčková, DiS. 1.41 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 519 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB