velikost textu

Výchova a vzdělávání v organizaci Junák-český skaut, po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova a vzdělávání v organizaci Junák-český skaut, po roce 1989
Název v angličtině:
Upbringing and education in organization Junák- český skaut, since the year 1989
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Damián Petr
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Sedláčková
Id práce:
204941
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výchova|Skautská výchovná metoda|Vzdělávání|Formace|Junák|Družina|Družinový systém
Klíčová slova v angličtině:
Upbringing|Scouting upbringing method|Education|Formation|Junák|Team|Team system
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá výchovou a vzděláváním dětí v organizaci Junák – český skaut po roce 1989. Jejím cílem je popsat výchovnou podstatu organizace, hodnotový rámec vyjádřený skautským slibem a zákonem, skautskou výchovnou metodu a edukativní oblasti, ve kterých děti formuje. Dále tato teoretická práce popisuje prostředky, jež organizace k výchovně- vzdělávacímu procesu nabízí. V závěru se věnuje shrnutí a analýze Junácké výchovy.
Abstract v angličtině:
Abstrakt This bachelor thesis is dealing with upbringing and education of children in the organization Junák – Český skaut after year 1989. The goal of the thesis is to describe an essence of the Scout training. We can find a value framework, presented in the Scout Promise and the Scout Law. Also, education areas and the Scout training method are participating on a children formation. Furthermore, this theoretical work is describing ways, that are presented in the education procedures of the organization. In the thesis ending, we can find a summary and an analysis of bringing up children in the Junák organization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Damián Petr 910 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Damián Petr 157 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Damián Petr 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Damián Petr 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sedláčková 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB