velikost textu

Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva
Název v angličtině:
Analysis of primary school pupils' knowledge of population protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Katolická
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Konzultant:
Mgr. David Vondrášek
Id práce:
204905
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva — Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (OON_TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza, znalost, žáci, ochrana, obyvatelé
Klíčová slova v angličtině:
analysis, knowledge, pupils, protection, inhabitants
Abstrakt:
Abstrakt Název: Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit úroveň znalostí žáků druhého stupně základních škol z ochrany obyvatelstva. Metody: Pro zjištění znalostí žáků byl vytvořen elektronický vědomostní test obsahující celkem 23 otázek. Vědomostní test byl poslán vedoucím pracovníkům základních škol, sportovních a volnočasových organizací s prosbou o sdílení mezi své svěřence. Cílovou skupinu tvořili žáci druhého stupně ZŠ. Celkem se výzkumu zúčastnilo 458 respondentů. Data byla zpracována a graficky interpretovány pomocí programu Tabulky Google. Výsledky: Žáci druhého stupně základní školy prokázali v celkovém hodnocení 68% znalost problematiky ochrany obyvatelstva. Nejvíce znalostí mají děti o oblasti zdravotní výchovy. Nejnižší úroveň prokázali v oblasti dopravní výchovy. Mezi znalostmi dívek a chlapců nejsou výrazné rozdíly. Klíčová slova: analýza, znalost, žáci, ochrana, obyvatelé
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of primary school pupils' knowledge of population protection Objectives: The aim of this diploma work is to discover the knowledge of pupils of second degree of primary school about inhabitant protection. Methods: An online knowledge test consisting of 23 questions was created and used to discover the knowledge of the pupils. This test was sent to leaders of primary schools, sports and leisure organizations. The target group consisted of pupils of the second grade of primary school. A total of 458 respondents participated in the research. The data was processed and graphically interpreted using Google Sheets. Results: Pupils of the second grade of primary school showed in the overall evaluation 68% knowledge of the issue of population protection. Children have the most knowledge about health education. They showed the lowest level in traffic education. There are no significant differences between the knowledge of girls and boys. Keywords: analysis, knowledge, pupils, protection, inhabitants
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Katolická 1.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Katolická 410 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Katolická 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Katolická 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 154 kB