velikost textu

Chrám Pokrovu přesvaté Bohorodice Marfo-marijského kláštera v Moskvě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chrám Pokrovu přesvaté Bohorodice Marfo-marijského kláštera v Moskvě
Název v angličtině:
Church of Protection of the Mother of God of Marfo-Mariinsky Convent in Moscow
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tatiana Tiagusheva
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Id práce:
204864
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní architektura, historismus, ruská architektura, Rusko, Moskva
Klíčová slova v angličtině:
modern architecture, historicism, russian architecture, Russia, Moscow
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je chrám Pokrovu přesvaté Bohorodice Marfo-marijského kláštera v Moskvě, rané dílo z let 1908-1912, jemuž zatím nebyla v české odborné literatuře věnována žádná pozornost. Zvláštní kapitola je věnována dějinám Marfo-Marijského kláštera, osobnosti jeho zakladatelky a klášternímu životu. Chrám je uchopen analytickým popisem jako specifický Gesamtkunstwerk v jednotě architektury, malířské a sochařské výzdoby a jejich ikonografie. Analýza a interpretace architektury chrámu se zaměřily především na práci s odkazy k tradiční ruské architektuře. Samostatné podkapitoly objasnily místo chrámu v díle Alexeje Viktoroviče Ščuseva a Michaila Vasiljeviče Něstěrova. Součástí práce je obrazová příloha obsahující dokumentaci chrámu a fotografický materiál.
Abstract v angličtině:
The subject of the master's thesis is the Church of the Protection of the Mother of God in the Marfo-Mariinsky Convent in Moscow, the early work from 1908-1912, which has not drawn attention in the Czech scientific literature. A special chapter is devoted to the history of the Marfo- Mariinsky Convent, its founder Grand Duchess Elizabeth and her personality and conventual life. The church is described in an analytical way as a specific Gesamtkunstwerk, which unites architecture, interior decoration, sculptural decorations and iconography. The analysis and the interpretation of the church focus on references to the traditional Russian architecture. Two chapters distinctively explain the place, which the church takes in Alexey Viktorovich Shchusev's and Mikhail Vasilyevich Nesterov's numerous works. The thesis contains documents of the church and exterior and interior photos.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tatiana Tiagusheva 15.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tatiana Tiagusheva 14.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tatiana Tiagusheva 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tatiana Tiagusheva 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Pech, Ph.D. 742 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB