velikost textu

Signální psi a jejich využití u osob s diabetes mellitus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Signální psi a jejich využití u osob s diabetes mellitus
Název v angličtině:
Signal alert dogs and their use in people with diabetes mellitus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Zemanová
Vedoucí:
doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Oponent:
MUDr. Simona Majorová
Id práce:
204858
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
signální psi, diabetes mellitus, asistenční psi, kompenzační pomůcka
Klíčová slova v angličtině:
signal alert dogs, diabetes mellitus, assistance dogs,assistive device
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá signálními psy pro diabetiky, kteří ovlivňují kompenzaci diabetes mellitus I. a II. typu. Na základě ankety porovnává rozdíly v informovanosti mezi Českou republikou a USA. Součástí diplomové práce je i krátká anketa pro poslance České republiky na dané téma. Cílem práce je rozšířit informace o problematice signálních psů pro osoby s diabetes mellitus v České republice. Porovnat informovanost v dané problematice mezi Českou republikou a USA. Porovnat četnost vlastnictví signálních psů pro diabetiky v České republice a USA. Metody pro získání údajů byla anketa k dané problematice. Otázky ankety směřovaly k osobám s diagnózou diabetes mellitus v České republice a USA. Druhá anonymní anketa byla vytvořena pro poslance České republiky a jejich povědomí o této problematice. Strukturované rozhovory s diabetiky byly provedeny pouze pro doplnění mých informací a pro ucelení mého názoru na dané téma, měly tedy spíše podpůrný charakter. Klíčová slova signální psi, diabetes mellitus, asistenční psi, kompenzační pomůcka
Abstract v angličtině:
Annotation The theses is focused on diabetic alert dogs, which create impact on compensation of diabetes mellitus. Differences in topic´s between Czech republic and USA is compared based on questionnaire. Part of diploma thesis is also short questionnaire dedicated for members of Czech republic parliament. The aim of thesis is to extend public knowledge about diabetic alert dogs in Czech republic. To compare knowledges about this topic between Czech republic and USA and to compare number of owners of diabetic alert dogs in Czech republic and USA. Analysis was done by using selected method of questionnaire targeting this topic. Questions were related to people suffering from diabetes mellitus in Czech republic and USA. Second anonymous questionnaire was prepare for members of Czech parliament and their knowledges about this topic. Structualized interwievs with people suffering from diabetes were conducted only for additional information. Key words signal alert dogs, diabetes mellitus, assistance dogs, assistive device
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Zemanová 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Zemanová 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Zemanová 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Simona Majorová 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 153 kB