velikost textu

Ptačí haemosporidie: prevalence, hostitelská specifita, vektoři

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ptačí haemosporidie: prevalence, hostitelská specifita, vektoři
Název v angličtině:
Avian haemosporidia: Prevalence, host specificity, vectors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lada Janíčková
Vedoucí:
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponent:
MVDr. Jana Kvičerová
Id práce:
204849
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova: hostitelská specifita, prevalence, ptačí Plasmodium, Haemoproteus, vektor, ptačí hostitel
Klíčová slova v angličtině:
Key words: host specificity, prevalence, bird Plasmodium, Haemoproteus, vector, bird host
Abstrakt:
Abstrakt Haemosporidia jsou skupina parazitických prvoků, která v průběhu komplikovaného životního cyklu střídá obratlovce a hmyzí vektory. V této práci jsem se zaměřila na dva z rodů napadajících ptáky, a to Plasmodium a Haemoproteus (někdy souhrnně označované jako původci ptačí malárie) a to z pohledu jejich hostitelské specifity a prevalence u ptačích hostitelů i vektorů. Tyto globálně rozšířené rody mají rozdílné vektory, a i když oba napadají ptačí hostitele, mají vůči ptákům odlišnou hostitelskou specifitu. Zatímco rod Plasmodium je spíše generalistický, rod Haemoproteus je hostitelsky více specifický. Klíčová slova: hostitelská specifita, prevalence, ptačí Plasmodium, Haemoproteus, vektor, ptačí hostitel
Abstract v angličtině:
Abstract Haemosporidia are a group of protozoan parasites that shifts between vertebrates and insect vectors during a complicated life cycle. In this thesis I have focused on two of the genera infecting birds, Plasmodium and Haemoproteus (sometimes together referred to as avian malaria) in terms of their host specificity and prevalence in avian hosts and vectors. These globally distributed genera have different vectors, and although they both attack bird hosts, they have different host specificities. While the genus Plasmodium is rather generalistic, the genus Haemoproteus is more host specific. Key words: host specificity, prevalence, bird Plasmodium, Haemoproteus, vector, bird host
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lada Janíčková 788 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lada Janíčková 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lada Janíčková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta MVDr. Jana Kvičerová 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 154 kB