velikost textu

A chatbot for the banking domain

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A chatbot for the banking domain
Název v češtině:
Chatbot pro bankovní aplikaci
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Patrícia Schmidtová
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Dušek
Oponent:
Mgr. Rudolf Rosa
Konzultant:
Mgr. Vojtěch Hudeček
Id práce:
204831
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dialogový systém, porozumění přirozeného jazyka, NLP, chatbot, dialogový manažer
Klíčová slova v angličtině:
dialog system, natural language understanding, NLP, chatbot, dialog manager
Abstrakt:
Tato práce navrhuje, implementuje a vyhodnocuje úkolově zaměřeného chat- bota, jehož úkolem je odpovídat na dotazy a poskytovat rady ohledně bankovnictví. Uvádíme rozšiřitelný modul porozumění přirozeného jazyka (NLU), založený na technologii GATE Framework, který slouží k vytvoření interpretací uživatelova dotazu. Pak implementujeme pravidlový dialogový manažer, který je odpovědný za odpovídání na základě interpretací od NLU a uloženého kontextu. Dále implementujeme model generování přirozeného jazyka, založený na šablonách. Chatbota hodnotíme za pomoci lidských testerů, ověřujeme, že ve většině případů je schopen plnit své úlohy, a identifikujeme možná budoucí vylepšení. 1
Abstract v angličtině:
This thesis designs, implements and evaluates a task-based chatbot, which is expected to answer questions and give advice from the banking domain. We present an extendable natural language understanding (NLU) module based on GATE Framework which serves to create interpretations of the user’s utterance. We implement a rule-based dialog manager component which is responsible for answering based on the NLU’s interpretations and a stored context. We also implement a template-based natural language generation module. We then evaluate the chatbot with human testers, verifying it performs well in most cases and identifying areas for future improvement. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrícia Schmidtová 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Patrícia Schmidtová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrícia Schmidtová 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrícia Schmidtová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Dušek 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Rudolf Rosa 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB