velikost textu

Petr Parléř a Anglie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Petr Parléř a Anglie
Název v angličtině:
Peter Parler and England
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpán Pavlíček
Vedoucí:
PhDr. Klára Benešovská, CSc.
Oponent:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Id práce:
204768
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Petr Parléř|katedrála sv. Víta|pozdní gotika|síťová klenba|dynamická kružba|visutý svorník|volná žebra|Wells|Ottery St. Mary|Bristol|Decorated Style
Klíčová slova v angličtině:
Peter Parler|St. Vitus' Cathedral|Late Gothic|net vault|curvilinear tracery|pendant boss|flying ribs|Wells|Ottery St. Mary|Bristol|Decorated Style
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje otázce možného vztahu architektonického díla Petra Parléře k anglické gotické architektuře. Snaží se revidovat množství formálních podobností, které bádání přibližně od čtyřicátých let dvacátého století mezi Anglií a Prahou vysledovalo, a vymezit ty, které jsou pro debatu nejrelevantnější. S cílem naznačit šíři této debaty jsou do kontrastu s anglickými postaveny vybrané příklady kontinentální. V historiografické části jsou kriticky sledovány proměny především zahraničních badatelských názorů a při tom zmapováno, jak se k otázce stavěli odborníci domácí. Klíčová slova: Petr Parléř, katedrála sv. Víta, pozdní gotika, síťová klenba, dynamická kružba, visutý svorník, volná žebra, Wells, Ottery St. Mary, Bristol, Decorated Style
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis examines the role which a group of churches of The English Decorated Style may have played in the formation of Peter Parler’s seminal work – the St. Vitus’ Cathedral in Prague. During the course of the twentieth and twenty-first century, scholarship has accumulated a substantial number of formal similarities between these buildings, but some of these similarities are more relevant to the debate than others. The aim of the paper is to assess the relevance of these observations. The debate would be missing an important part if only English examples were discussed, therefore chosen examples from the continent are also included. The historiography critically engages with various ways both international and Czech authors approached the question of Peter Parler and England. Key words: Peter Parler, St. Vitus’ Cathedral, Late Gothic, net vault, curvilinear tracery, pendant boss, flying ribs, Wells, Ottery St. Mary, Bristol, Decorated Style
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Pavlíček 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Štěpán Pavlíček 26.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpán Pavlíček 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpán Pavlíček 390 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Benešovská, CSc. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Macek, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 152 kB