velikost textu

Komparace somatotypů juniorských triatlonistů mezi lety 1998 a 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace somatotypů juniorských triatlonistů mezi lety 1998 a 2018
Název v angličtině:
Compared somatotypes junior triathletes between 1998 and 2018
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Jordán
Vedoucí:
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D.,MBA
Oponent:
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Id práce:
204760
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
somatotyp, triatlon, tělesný typ, metoda Heathové a Cartera
Klíčová slova v angličtině:
somatotype, triathlon, body type, the Heath-Carter method
Abstrakt:
Komparace somatotypů juniorských triatlonistů mezi lety 1998 a Cílem práce je zjistit somatotyp triatlonistů juniorské kategorie v Pro měření antropometrických parametrů byla použita metoda pro stanovení somatotypu podle Heathové a Cartera. Získané údaje byly dosazeny do náležitých rovnic k výpočtu jednotlivých komponent. Antropometrické měření se týkalo pěti juniorských triatlonistů a šesti juniorských triatlonistek českého výběru zařazených do Sportovních center mládeže. Získáním antropometrických údajů byl určen průměrný soubor juniorů – – – – ,88). Průměr obou skupin spadá do skupiny ektomorfní mezomorf, zatímco soubor juniorů z – – 3,14) patřil do skupiny mezomorfní ektomorf. Klíčová slova: somatotyp, triatlon, tělesný typ, metoda Heathové a Cartera 1
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Somatotype comparison of junior triathletes between years 1998 and 2018 Objectives: The goal is to determine the somatotype of junior triathletes in 2018 and to compare the results with junior triathletes from 1998. Methods: For measuring of the anthropometric parameters was used as a method for somatotype determination by Heath and Carter. The gained data were used in specific equations to calculate each compoment. The anthropometric measurements involved five male junior triathletes and six female junior triathletes of Czech selection from the Youth sports centers. Results: By gaining appropriate anthropometric data, the average somatotype of junior male triathletes was set (1,75 – 3,55 – 4,15) and female junior triathletes (2,29 – 2,98 – 3,88). The average of both groups falls to category ectomorphic mesomorph, while the somatotype of the junior triathletes from 1998 (1,96 – 4,35 – 3,14) belongs to category mesomorphic ectomorph. Keywords: somatotype, triathlon, body type, the Heath-Carter method 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Jordán 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Jordán 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Jordán 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D.,MBA 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 152 kB