velikost textu

Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu
Název v angličtině:
The effect of alkaline water on the metabolic response to anaerobic exercise
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Šmaň
Vedoucí:
Mgr. Michal Šteffl
Oponent:
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jan Maleček
Id práce:
204750
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyziologie (51-500200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Vojenská tělovýchova (TVS_VT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkalická voda, laktát, pitný režim, reakce na světelný signál, Step-test
Klíčová slova v angličtině:
Alkaline water, lactate, water intake, time of reaction to light signal, Step-test
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu Cíle: Cílem práce bylo zjistit, zda alkalická voda může ovlivnit anaerobní výkon jedince ve sportu. Metody: Jedná se o práci empiricko-teoretickou, při které jsou získávány data experimentálním způsobem. Skupinu tvořilo 11 probandů mužského pohlaví (19 až 23 let), kteří studují vojenský obor na UK FTVS v Praze. Všichni probandi absolvovali zdravotní prohlídku a podepsali informovaný souhlas. Probandi podstoupili bio-impedanční analýzu, odběr laktátu, odběr vzorku moči, zátěžový Step-test a test na zjištění reakce pomocí světelného a zvukového signálu. Výsledky: Průměrný výkon probandů Step-testu v první části měření za obě testování po užívání obyčejné vody je 715,8 W, oproti průměrnému výkonu probandů po užívání vody alkalické, který je vyšší a dosahuje hodnoty 872 W. První část měření reakční rychlosti na světelný signál za obě testování vyšla po užívání obyčejné vody pouze o 0,001 m·s-1 nižší než po užívání alkalické vody. V druhé části měření za obě testování vyšla průměrná reakce po užití obyčejné vody o 0,004 m·s-1 nižší než průměrná reakce po užívání vody alkalické. Klidová hladina laktátu před zátěží po užívání obyčejné vody byla průměrně 1,54 mmol·l-1. Průměrná klidová hladina laktátu před zátěží po užívání alkalické vody je 1,90 mmol·l-1. Po třídenním užívání alkalické vody dosahuje průměrný nárůst hodnoty laktátu po zátěži 579,6 % a po užívání obyčejné vody dosahovala průměrná hodnota nárůstu laktátu po zátěži 681,3 %. Klíčová slova: alkalická voda, laktát, pitný režim, reakce na světelný signál, Step-test
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: The effect of mineral-based alkaline water on the metabolic response to anaerobic exercise. Objectives: The purpose of this study was to investigate the effects of drinking different types of water in response to anaerobic exercise. Methods: The bachelor thesis corresponds with an empirically based study of the observational and experimental character. The measured research sample consisted of students (n=11) from the military department attending a full-time form of study at the Fakulty of Physical Education and Sport of Charles University in Prague. The subjects had passed mandatory medical check-up and obtained informed consent, which was signed by all the participants in advance. Bioelectrical impedance analysic, lactate and urine consentration, Step-test, noise and light reaction tests where measured during the experiment. Results: The average power in Step-test, was in the first part of the measurement of both tests after regular water intake 715,8 W, compared to alkaline water intake, which was higher and reached 872 W. In the first part of the measurement for both tests, the average time of reaction to light signal was 0.001 m·s-1 lower after using regular water than after using alkaline water. Furthermore, in the second part of the measurement, the average time of reaction to light signal after using regular water was 0.004 m·s-1 lower than after using alkaline water. The average lactate level during the resting period after regular water intake was 1,54 mmol·l-1 compared to 1,9 mmol·l-1 after alkaline water intake. After the three-day of alkaline water intake, the average after exercise lactate level increase was 579,6 %, compared to 681,3 % increase after regular water intake. Keywords: Alkaline water, lactate, water intake, time of reaction to light signal, Step-test
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Šmaň 2.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Šmaň 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Šmaň 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Šmaň 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Šteffl 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Klára Staňková 152 kB