velikost textu

Sochaři ve službách piaristického řádu na Moravě a ve Slezsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sochaři ve službách piaristického řádu na Moravě a ve Slezsku
Název v angličtině:
Sculptors in the service of piarist order in Moravia and Silesia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Pavlíková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Pučalík
Id práce:
204734
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Piaristé, sochařství, ikonografie, Morava, Slezsko
Klíčová slova v angličtině:
Piarists, sculpture, iconography, Moravia, Silesia
Abstrakt:
Anotace Po příchodu piaristů do Mikulova v roce 1631 došlo k postupnému rozšiřování řádu po celých Českých zemích. V rámci osidlování dalších míst byli piaristy povoláváni často lokální sochaři, kteří v piaristických chrámech naplňovali rozdílné ikonografické programy. Tato diplomová práce zahrne piaristické kolejní kostely na moravském a slezském území v období od počátku usídlování Řádu zbožných škol do jejich vrcholné fáze v polovině 18. století. Pozornost bude věnována jednotlivým sochařům, námětům, ikonografickým programům vyskytujícím se v těchto prostorách a snaze určit společné znaky sochařské výzdoby piaristických kostelů.
Abstract v angličtině:
Abstract After the arrival of Piarists to Mikulov in 1631, the order began to spread itself all over Czech lands. When colonizing different places the Piarists usually called upon local sculptors, who then fulfilled various iconographical programs in their churches. This theses will cover Piaristic college churches in Moravia and Silesia in a period from settling down of the order to its peak phase in the half of the 18th century. Attention will be mostly paid to individual sculptors, themes and iconographical programs appearing in these churches to determine the common signs of sculptural decorations of Piaristic churches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Pavlíková 10.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Pavlíková 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Pavlíková 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Pučalík 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB