velikost textu

Vliv deformace na precipitační procesy v komerčních Al slitinách s přídavkem Sc a Zr

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv deformace na precipitační procesy v komerčních Al slitinách s přídavkem Sc a Zr
Název v angličtině:
Influence of deformation on precipitation processes in commercial Al-based alloys with Sc,Zr-addition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Leibner
Vedoucí:
RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Konzultant:
RNDr. Veronika Kodetová
Id práce:
204721
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
DSC, precipitace, Al3(Sc,Zr)
Klíčová slova v angličtině:
DSC, precipitation, Al3(Sc,Zr)
Abstrakt:
Abstrakt: Byly studovány mechanické a tepelné vlastnosti slitin Al-5,4hm.%Zn-3,1hm.%Mg- 1,5hm.%Cu (AA-7075), Al-5,2hm.%Zn-3,0hm.%Mg-1,4hm.%Cu-0,2hm.%Sc-0,1hm.%Zr (AA-7075-ScZr) a Al-2,93hm.%Mg-0,34hm.%Mn-0,33hm.%Si-0,22hm.%Fe-0,19hm.%Cr- 0,24hm.%Sc-0,06hm.%Zr (AA-5754-ScZr) ve stavu po odlití a ve stavu po válcování za studena pomocí diferenční skenovací kalorimetrie a měření mikrotvrdosti. Výchozí hodnoty mikrotvrdosti odrážejí vliv válcování za studena. Příměsi Sc a Zr vedly během žíhání nad teplotou ~ 300 °C k výraznému vytvrzení. Snazší difuze atomů Zn, Mg a Cu, resp. Mn, podél dislokací vedla ve slitinách AA-7075(-ScZr), resp. AA-5754-ScZr, k precipitaci částic fáze obsahující Zn, Mg a Cu, resp. Mn, při nižších teplotách v porovnání s materiály ve stavu po odlití. Příměsi Sc a Zr nemají výrazný vliv na precipitaci částic systému Al–Zn–Mg–Cu. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: Mechanical and thermal properties of Al-5.4wt.%Zn-3.1wt.%Mg-1.5wt.%Cu (AA- 7075), Al-5.2wt.%Zn-3.0wt.%Mg-1.4wt.%Cu-0.2wt.%Sc-0.1wt.%Zr (AA-7075-ScZr) and Al-2.93wt.%Mg-0.34wt.%Mn-0.33wt.%Si-0.22wt.%Fe-0.19wt.%Cr-0.24wt.%Sc-0.06wt.%Zr (AA-5754-ScZr) alloys in as-cast and cold-rolled states were studied by differential scanning calorimetry and microhardness measurements. The initial values of microhardness reflect an effect of cold-rolling. The Sc,Zr-addition caused a pronounced hardening during annealing above ~ 300 °C. An easier diffusion of Zn, Mg, Cu and Mn atoms along dislocations led to a precipitation of Zn,Mg,Cu-containing and Mn-containing particles at lower temperatures in comparison with the AA-7075(-ScZr) and AA-5754-ScZr alloy in the as-cast state, respectively. The Sc,Zr-addition does not significantly influence precipitation of the particles form the Al–Zn–Mg–Cu system. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Leibner 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Leibner 285 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Leibner 279 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 153 kB