velikost textu

OSOBNOSTNÍ VÝVOJ UČITELE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
OSOBNOSTNÍ VÝVOJ UČITELE
Název v angličtině:
PERSONALITY DEVELOPMENT OF TEACHERS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Maredová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivana Tvrzová
Id práce:
204715
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Učitel|osobnost|motivace|kompetence|komunikace|student
Klíčová slova v angličtině:
Teacher|personality|motivation|competence|communication|student
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce předkládá teoretický náhled na učitelskou profesi a je zaměřena na osobnostní a profesní vývoj učitele v průběhu výkonu tohoto povolání. V úvodních kapitolách jsou charakterizovány pojmy související s učitelskou profesí a zabývají se motivací k její volbě. Další kapitoly upozorňují na úskalí této profese a na její pozitivní i negativní dopady na osobnost učitele a jeho duševní zdraví.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis presents the theoretical view of the teaching profession and is focused on the personal and professional development of the teacher during his career. In the introductory chapters, the terms related to the teaching profession are characterized and motivation for choosing the profession is studied. Other chapters highlight the pitfalls of this profession and its positive and negative impacts on the teacher's personality and mental health.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Maredová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Maredová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Maredová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Tvrzová 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB