velikost textu

Obstacle course racing: the effect of obstacles on the total race time during a Spartan Race

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obstacle course racing: the effect of obstacles on the total race time during a Spartan Race
Název v češtině:
Extrémní překážkové běhy: vliv překážek na finální čas v závodě Spartan Race
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Monika Kozmová
Vedoucí:
James Joseph Tufano, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Šteffl
Id práce:
204711
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyziologie (51-500200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
OCR, Spartan race, trénink, běžecký výkon, rychlost, překážky
Klíčová slova v angličtině:
OCR, Spartan race, training, running performance, speed, obstacles
Abstrakt:
Abstrakt Název: Extrémní překážkové běhy: vliv překážek na finální čas v závodě Spartan Race Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má povinný trest po nezdařené překážce v podobě 30 angličáků na běžeckou rychlost a tepovou frekvenci a konečné pořadí během závodu OCR. Metody: V naší práci jsme použili metodu analýzy v oficiálním závodě Spartan Race v České republice. 11 mužských OCR závodníků mělo na sobě GPS a HR monitor, ze kterých byly měřeny parametry běžecká rychlost a tepová frekvence. Byly vybrány tři specifické překážky, kde téměř všichni závodníci dělali trest - angličáky (spear throw), polovina dělala trest – angličáky (traverse wall), a téměř žádný nedělal angličáky (monkey bars). Parametry HR a SPD byly měřeny po celou dobu během závodu, a to konkrétně v čase, kdy soutěžící přicházejí na překážku a odcházejí ze zóny překážky. Výsledky: Analýza výsledků ukázala, že průměrná hodnota tepové frekvence celého závodu byla 166,45 ± 3,34 úderů za minutu. Průměrný čas strávený na úspěšných překážkách bez trestu 30 angličáků byl 23 ± 17 sekund, přičemž průměrný čas strávený na neúspěšných překážkách s trestem 30 angličáků byl 124 ± 11 sekund. Změna tepové frekvence v průběhu úspěšných překážek byla 0,79 ± 3,69 úderů za minutu, zatímco změna tepové frekvence při neúspěšných překážkách s trestem 30 angličáků byla -3,00 ± 6,70 úderů za minutu. Celkový čas strávený u každé překážky koreloval s výslednými hodnotami závodu (r = 0,56) a čas 1 km po každé překážce koreloval s výslednými hodnotami (r = 0,56 až 0,82). Klíčová slova: OCR, Spartan race, trénink, běžecký výkon, rychlost, překážky
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Obstacle course racing: the effect of obstacles on the total race time during a Spartan Race Objectives: The aim of this study was to determine the effect of 30-burpee punishment on subsequent running speed (SPD), heart rate (HR) following a missed obstacle, and the final race standings during a OCR race. Methods: In our thesis we used a method of analysis in an official Spartan Race in the Czech Republic. 11 male OCR competitors wore a GPS and HR monitor, from which HR and SPD were measured. Three specific obstacles were chosen where nearly all competitors did burpees (spear throw), half did burpees (traverse wall), and nearly none did burpees (monkey bars). The HR and SPD were measured during the entire race, and specifically noted when the competitors arrived at left the obstacle. Results: The average HR of the entire race was 166.45 ± 3.34 beats per minute. The average time spent at the successful obstacles without burpees was 23 ± 17 seconds, while the average time spent at the unsuccessful obstacles with burpees was 124 ± 11 seconds. The change in HR over the course of successful obstacles was 0.79 ± 3.69 beat per minute, while the change in HR during unsuccessful obstacles with burpees was -3.00 ± 6.70 beat per minute. Total time spent at each obstacle correlated with the final standings of the race (r = 0.56), and the 1km time after each obstacle correlated with final standings (r = 0.56 to 0.82). Keywords: OCR, Spartan race, training, running performance, speed, obstacles
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Kozmová 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Kozmová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Kozmová 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího James Joseph Tufano, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Šteffl 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová, Ph.D. 152 kB