velikost textu

Kinematická analýza elitních lezců v soutěžní cestě Českého poháru ve sportovním lezení na obtížnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kinematická analýza elitních lezců v soutěžní cestě Českého poháru ve sportovním lezení na obtížnost
Název v angličtině:
Time-motion analysis of elite Czech sport climbers during Czech Lead Climbing Cup
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ludmila Langrová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kodejška, Ph.D.
Id práce:
204702
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
držení, zatížení, odpočinek, statická fáze, dynamická fáze
Klíčová slova v angličtině:
holding, loading, rest, static phase, dynamic phase
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kinematická analýza elitních lezců v soutěžní cestě Českého poháru ve sportovním lezení na obtížnost. Cíle: Cílem této práce je provedení kinematické analýzy elitních lezců v soutěžní cestě Českého poháru ve sportovním lezení na obtížnost. Metody: Sběr dat byl uskutečněn pořízením videozáznamu. Byla stanovena pozorovací kritéria (celkový čas, držení, zapínání postupového jištění, odpočinek a „mágování“). Na cestě obtížnosti 10- UIAA bylo měřeno 8 lezců. Výsledky: Průměrná doba lezení byla 203 ± 32,6 s, průměrná doba držení byla 7,1 ± 0,8 s (celková 161,3 ± 29,2 s), průměrná doba odpočinku byla 1,2 ± 0,4 s (celková 6,5 ± 3,3 s), průměrná doba zapínání postupového jištění byla 2,3 ± 0,4 s (celková 24,9 ± 4,6 s), průměrná doba „mágování“ byla 2,1 ± 0,6 s (celková 16 ± 3,7 s) a průměrná doba přesunu byla 0,9 ± 0,2 s (celková 38,4 ± 9,1 s). Lezci lezli rychlostí 4,8 metrů za minutu. Závěry: Statická fáze skoro čtyřnásobně převažuje dynamickou část. V našich měřeních se v jednotlivých činnostech neprokázaly významné rozdíly mezi pravou a levou rukou. Klíčová slova: držení, zatížení, odpočinek, statická fáze, dynamická fáze
Abstract v angličtině:
Abstract Title: A time motion analysis of lead climbing of elite climbers in the competition route of Czech Cup. Objectives: The aim of this works is to perform time motion analysis of lead climbing of elite climbers in the competition route of Czech Cup. Methods: Data were collected by video recording. Observation criteria were set (total time, holding, quickdraw clipping, rest and chalking). 8 climbers were measured on the 10- UIAA difficulty route. Results: The average climbing time was 203 ± 32,6 s, the average holding time was 7,1 ± 0,8 s (total 161,3 ± 29,2 s), the average rets period was 1,2 ± 0,4 s (total 6,5 ± 3,3 s), the average quickdraw clipping time was 2,3 ± 0,4 s (total 24,9 ± 4,6 s), the average chalking time was 2,1 ± 0,6 s (total 16 ± 3,7 s) and the average hand-transfer time was 0,9 ± 0,2 s (total 38,4 ± 9,1 s). Climbers climbed 4,8 meters per minute. Conclusions: The static part almost four times prevails the dynamic part. There were no significant differences between right and left hand in our measurements. Keywords: holding, loading, rest, static phase, dynamic phase
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ludmila Langrová 2.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Ludmila Langrová 753 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ludmila Langrová 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ludmila Langrová 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kodejška, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D. 152 kB