velikost textu

Učitel v roli oběti kyberšikany a možnosti prevence tohoto jevu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učitel v roli oběti kyberšikany a možnosti prevence tohoto jevu
Název v angličtině:
A Cyber-bullying against the Teacher and Possibilities of its Prevention
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Marková
Vedoucí:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Morávková
Id práce:
204695
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyberšikana|kyberšikana učitele|primární prevence
Klíčová slova v angličtině:
cyberbullying|cyberbullying against teacher|primary prevention
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá tématem kyberšikany učitele a postoji učitelů k prevenci tohoto jevu. Obsahem literárně přehledové části je vymezení kyberšikany, specifika kyberšikany učitele a aktuální výskyt kyberšikany učitele v České republice i jinde ve světě. Dále bude tato část popisovat možnosti prevence ze strany samotného pedagoga a školy v této oblasti. Na teoretickou část navazuje návrh kvalitativního výzkumu, který si klade za cíl zjistit postoje a přístupy učitelů základních a středních škol k prevenci kyberšikany a jeho výsledky by mohly přispět ke zlepšení programů primární prevence a většímu zaměření na tuto problematiku ze strany školy a učitele. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on cyberbullying against teachers a posibillities of its prevention. The first part of the thesis is a literaly review about definition of cyberbullying, specifics of cyberbullying against the teacher and a current occurrence of cyberbullying against a teacher in the Czech Republic and abroad. The next chapter describe posibilities of the prevention for schools and the teachers. The second part of the thesis is a qualitative research project. The goal of the project is to investigate preventive attitudes and approaches of teachers from czech schools in the problematics of cyberbullying. The results can be used to improvement of the preventive programs and to a bigger focus from schools and teachers. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Marková 828 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Marková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Marková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 538 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Morávková 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB