velikost textu

Teoretické znalosti objektivního nebezpečí hor u uživatelů freeridového lyžování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretické znalosti objektivního nebezpečí hor u uživatelů freeridového lyžování
Název v angličtině:
Theoretical knowledge of objective mountains hazards in freeride skiing users
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kryštof Preininger
Vedoucí:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Id práce:
204689
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
laviny, terén, počasí
Klíčová slova v angličtině:
avalanche, terrain, weather
Abstrakt:
Abstrakt Název: Teoretické znalosti objektivního nebezpečí hor u uživatelů freeridového lyžování. Cíle: Cílem této práce je utvoření přehledu teoretických znalostí objektivních nebezpečí hor pro uživatele freeridového lyžování. Metody: Použil jsem metodu rešerše, zkoumání a rozboru získaných informací, které souvisejí objektivním nebezpečím hor. Výsledky: Výsledkem práce je vytvoření přehledu znalostí potřebných před jízdou ve volném terénu, které by měli pomoci při pohybu ve volném terénu a k předcházení nebezpečných situací. Klíčová slova: laviny, terén, počasí
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Theoretical knowledge of objective mountain hazards in freeride skiing users. Objectives: The aim of this work is to create an overview of theoretical knowledge of objective mountain hazards for freeride skiing users. Methods: I used the search method, exploration and analysis the obtained information, which is related to the objective danger of the mountains. Results: The result of this work is to create an overview of the knowledge needed before riding in the open terrain, which should help in the movement in the open terrain and to prevent dangerous situations. Keywords: avalanche, terrain, weather
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kryštof Preininger 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kryštof Preininger 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kryštof Preininger 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Tomáš Gnad 153 kB