velikost textu

Do National Hockey League Players Perform Better During Their Contract Years?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Do National Hockey League Players Perform Better During Their Contract Years?
Název v češtině:
Podávají hráči NHL lepší výkony v posledním roce své smlouvy?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Liehman
Vedoucí:
Mgr. Matěj Opatrný
Oponent:
PhDr. Radek Janhuba, M.A.
Id práce:
204687
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fenomén kontraktového roku, NHL, incentivy, motivace
Klíčová slova v angličtině:
contract year phenomenon, NHL, incentives, motivation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá přítomnost fenoménu kontraktového roku v National Hockey League (NHL). Tato teorie, která předpovídá zlepšení výkonu hráčů v posled- ním roce jejich smlouvy, byla podpořena předchozím výzkumem v baseballu a basketbalu, zatímco výzkum tohoto jevu v ledním hokeji byl z velké části opomíjen. Tato práce dále rozšiřuje analýzu o předposlední rok hráčských sm- luv, a zároveň rozlišuje mezi chráněnými a nechráněnými volnými hráči. Za účelem eliminace smluvních stavů, které by ovlivňovaly výsledky, je použita důkladná analýza kontraktové struktury v NHL. Pomocí modelu s fixními efekty v kombinaci s pokročilými statistikami dochází tato práce k překva- pivému závěru, že nadcházející nechránění volní hráči vykazují lepší výkon v předposlením roce smlouvy, zatímco vliv posledního roku smlouvy je nejednoz- načný. U nadcházejících chráněných volných hráčů nebyl nalezen žádný efekt ani v jednom z posledních dvou let jejich smlouvy. Klasifikace JEL C23, D01, J30, J41, Z20 Klíčová slova fenomén kontraktového roku, NHL, incen- tivy, motivace Název práce Podávají hráči NHL lepší výkony v posled- ním roce své smlouvy? E-mail autora jan.liehman@gmail.com E-mail vedoucího práce matej.opatrny@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the validity of the contract year phenomenon in the Na- tional Hockey League (NHL). This notion, that players increase their perfor- mance in the final year of their contract, has been supported by previous find- ings in baseball and basketball, but ice hockey has been largely overlooked thus far. This thesis further extends the analysis to the second-to-last year on players’ contract and distinguishes between unrestricted and restricted free agents. Rigorous analysis of the NHL contract structure is employed to elimi- nate contract states that would bias the results. By using a within-player fixed effects model in combination with advanced performance metrics, it arrives at an unexpected conclusion that upcoming unrestricted free agents improve their performance in the second-to-last year of their contract, but there is not enough evidence to suggest that they improve in the final one. No performance increase was found for upcoming restricted free agents during the final two years of their contract. JEL Classification C23, D01, J30, J41, Z20 Keywords contract year phenomenon, NHL, incentives, motivation Title Do National Hockey League Players Perform Better During Their Contract Years? Author’s e-mail jan.liehman@gmail.com Supervisor’s e-mail matej.opatrny@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Liehman 634 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Liehman 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Liehman 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matěj Opatrný 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Janhuba, M.A. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB