velikost textu

Poštovní systém v Koreji v letech 1884-1905

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poštovní systém v Koreji v letech 1884-1905
Název v angličtině:
Postal system in Korea between 1884 and 1905
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Kocinová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Id práce:
204657
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Koreanistika (KOR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunikační prostředky|modernizace|poštovní systém|Udžŏngčchongguk|poštovní známky|pošta|telegraf|království Čosŏn|reformy kabo|Světová poštovní unie|Korejské císařství|komunikační úřad
Klíčová slova v angličtině:
Communication means|modernization|postal system|Ujŏngch'ongguk|postal stamps|post|telegraph|Chosŏn kingdom|kabo reforms|Universal Postal Union|Korean Empire|communication office
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem modernizace komunikačních prostředků v Koreji na konci 19. století, konkrétně okolnostmi zřízení, organizační strukturou a procesem vývoje Západem inspirovaného poštovního systému v letech 1884–1905, a dále zkoumá rozsah praktického využití, dostupnosti a významu poštovních služeb pro tehdejší korejskou společnost a vládu. Text práce je rozdělen do dvou částí, z nichž první pokrývá období přibližně první poloviny osmdesátých let, kdy krátce fungovaly služby prvního korejského poštovního úřadu Udžŏngčchongguk. K obnovení a aktivnímu rozvoji korejských poštovních služeb došlo až o více jak deset let po jeho zrušení. V krátkosti se tato část zabývá i alternativou poštovního systému, telegrafem. Stěžejní, druhou část této práce tvoří období reforem kabo (1894–1896) a první poloviny Korejského císařství (1897–1905).
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis deals with the topic of modernization of communication means in Korea during the late 19th century, namely with the intruduction, organizational structure and development process of the West-inspired postal system in 1884–1905. It further examines the extent of actual utility, accessibility and importance of postal services from the perspective of the then Korean society and government. This work is divided into two parts. The first one covers approximately the first half of 1880’s, exploring the situation regarding the very brief existence of the first Korean post office, Ujŏngch'ongguk. This part also briefly deals with the alternative medium of modern communication, telegraph. It was, however, not until more than 10 years after the abolishment of the first post office that Korean postal services were resumed. In the second part of the thesis I inquire into the postal system’s development throughout the period of so-called kabo reforms (1894–96) and the Korean Empire (1897–1905).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kocinová 7.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Kocinová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Kocinová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Zemánek, M.A. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB