velikost textu

Využití technik arteterapie při tvorbě vlastní obrázkové knihy - portfolia u dětí s různým typem postižení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití technik arteterapie při tvorbě vlastní obrázkové knihy - portfolia u dětí s různým typem postižení
Název v angličtině:
The usage of the art therapy techniques during the creation of one´s own picture book - portfolio for children with various types of disabilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Martínková
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
Mgr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
Id práce:
204645
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B BI-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
arteterapie, techniky arteterapie, postižení, tvorba vlastní knihy
Klíčová slova v angličtině:
art therapy, techniques of art therapy, disabilities, creating own picture book
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Martínková 2.21 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Kadrnožková, Ph.D. 732 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 154 kB