velikost textu

Seth, the guardian of Ra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seth, the guardian of Ra
Název v češtině:
Set v roli ochránce Rea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Bc. Jan Rovenský, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
Id práce:
204619
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku — Politologie (DVS PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
staroegyptské náboženství|Set|Re|Apop|sluneční bárka
Klíčová slova v angličtině:
ancient Egyptian religion|Seth|Ra|Apophis|solar bark
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o specifické roli staroegyptského boha Seta jakožto ochránce slunečního boha Rea. Činí tak zejména na základě epigrafických a ikonografických pramenů a zároveň zasazuje debatu o Setovi do širšího historického, náboženského, ikonografického a ideologického kontextu. Práce konstatuje, že ačkoli se na první pohled může role Seta jakožto ochránce slunečního boha zdát nelogická, jde ve skutečnosti o představu zcela v souladu a očekáváními starých Egypťanů a jejich náboženství.
Abstract v angličtině:
Abstract This B.A. thesis is a study of the ancient Egyptian god Seth and his very particular role as the guardian of the sun god Ra. The focus is primarily on available epigraphic and iconographic evidence whilst at the same time examining Seth from a wider historical, religious, iconographic and ideological perspective. Although the image of Seth in the role of the guardian of Ra might seem out of place at first, this thesis concludes that such a concept is wholly in accordance with the expectations of the ancient Egyptians and their religion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. Jan Rovenský, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. Jan Rovenský, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. Jan Rovenský, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D. 3.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D. 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 152 kB