velikost textu

Přehled přijímacích řízení do vybraných součástí armád v rámci NATO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled přijímacích řízení do vybraných součástí armád v rámci NATO
Název v angličtině:
Overview of admission procedures to selected NATO armies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Daniel Stárka
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Id práce:
204608
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
testy, vstup, armáda, přehled, NATO
Klíčová slova v angličtině:
test, entry, army, overview, NATO
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daniel Stárka 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Daniel Stárka 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Daniel Stárka 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB