velikost textu

Kondiční příprava u hráčů tenisu ve věku 12 - 15 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kondiční příprava u hráčů tenisu ve věku 12 - 15 let
Název v angličtině:
Fitness training for tennis players aged 12 - 15 years
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Pivcová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kočíb
Oponent:
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Id práce:
204601
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pohybové schopnosti v tenise, obecná a speciální kondiční příprava, organizace a formy kondiční přípravy, kompenzační cvičení.
Klíčová slova v angličtině:
Physical abilities used in tennis, general and specific fitness preparation, organization and forms of fitness preparation, compensatory exercise
Abstrakt:
Abstrakt Cíle: Cílem práce bylo zjištění stavu a zmapování kondiční přípravy v západočeské oblasti u hráčů ve věku 12 – 15 let. Metody: V této práci jsme použili metody rozhovoru, shrnujícího protokolu, obsahové analýzy a jako dílčí metodu rámcovou analýzu. Výsledky: Zjistili jsme, že hráči, kteří mají ve svém tréninkovém režimu zahrnutou pravidelnou systematickou kondiční přípravu, dosahují lepší výkonnosti oproti těm, kteří ji nemají. Klíčová slova: pohybové schopnosti v tenise, obecná a speciální kondiční příprava, organizace a formy kondiční přípravy, kompenzační cvičení.
Abstract v angličtině:
Abstract Objectives: The aim of this work was to monitor and describe the state of fitness preparation of young tennis players in age 12 – 15 years old in the West Bohemian region. Methods: In this work we have used these methods: interview with a trainer, summary report, content analysis and frame analysis as a partial method. Results: We have found out that players who have regular and systematic fitness preparation in their training regime perform much better than those who have not included fitness preparation into their training routine. Keywords: physical abilities used in tennis, general and specific fitness preparation, organization and forms of fitness preparation, compensatory exercise.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Pivcová 4.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Pivcová 508 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Pivcová 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kočíb 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Kočíb 153 kB