velikost textu

Scalable addressing and routing protocol for ad-hoc networks

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Scalable addressing and routing protocol for ad-hoc networks
Název v češtině:
Škálovatelný protokol pro adresování a routování v ad-hoc sítích
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Drozdík
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Kratochvíl
Oponent:
Mgr. Filip Kliber
Id práce:
204594
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
počítačové sítě, ad-hoc sítě, mobilní sítě, přiřazování adres, routování, protokoly
Klíčová slova v angličtině:
networking, ad-hoc networks, mobile-networks, address assignment, routing, protocols
Abstrakt:
Ad-hoc sítě jsou dynamické komunikační sítě bez existující infrastruktury a centralizované administrace, kde se všechna zařízení podílejí na routování paketů. Absence zavedené infrastruktury komplikuje efektivní routování v těchto sítích a taktéž znemožnuje použití běžných adresovacích metod. Tato práce navrhuje nový routovací i adresovací protocol SARP založený na distance-vector modelu, který navíc optimalizuje velikost routovacích tab- ulek na jednotlivejch uzlech tím, že automaticky spojuje routovací záznamy do aproximovaných skupin. Klíčovou vlastností protokolu SARP je jeho nezávisost na jakékoli existujíci struktuře sítě a unikátních identifikátorech routerů — jedinou nutnou komunikací je vyměňování routovacích záznamů mezi sousedy. Práce ukazuje, že v sítích kde adresy mohou tvořit přirozené hierarchické skupiny protokol SARP škáluje uspokojivě. Protokol je možné použít i na přiřazení adresy novým routerům pouze z dostupné routovací informace; funkcionalita je ale limitovaná. Plně funkční adresovací protokol pro oběcné mobilní sítě bude vyžadovat další výzkum, konkrétně funkční metodu pro globální detekci kolizních adres. 1
Abstract v angličtině:
Ad hoc networks are dynamic networks with no pre-existing structure or centralized administration, where all the devices participate equally in the routing of packets. The lack of established structure complicates the effi- ciency of routing in such networks, and makes many address allocation meth- ods unsuitable. The thesis proposes a new routing and addressing protocol SARP, which works as a distance-vector routing protocol, but optimizes the sizes of the routing tables on the individual nodes by automatically approxi- mating the routes into groups where possible. Most importantly, SARP does not require any pre-established network structure nor unique router identi- fiers, and works only by exchanging the entries in routing tables. We show that SARP is a scalable routing protocol on networks where the addresses can be grouped well. Additionally, we show that SARP can, to some extent, use the reduced information for successful address assignment. However, a fully working address assignment in general settings will require further re- search in methods to globally detect address collisions without unique router identification. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Drozdík 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Drozdík 63 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Drozdík 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Drozdík 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Kratochvíl 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Kliber 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB