velikost textu

Vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.
Název v angličtině:
Education in the company Sellier & Bellot a.s.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Ing. Bc. Jana Křížová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
204573
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (RIGO MNG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, organizace, podnikové vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
education, organization, education in the company
Abstrakt:
ABSTRAKT: Rigorózní práce se zabývá vzděláváním ve firmě Sellier & Bellot a.s.. Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit strategii a politiku v oblasti vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s. a navrhnout opatření ke zkvalitnění systému vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.. Teoretická část se zabývá podnikovým vzděláváním z hlediska oblastí vzdělávání, podmínek a faktorů podnikového vzdělávání. V další části jsou popsány fáze podnikového vzdělávání. V praktické části je představena firma Sellier & Bellot a.s. Pomocí analýzy firemních dokumentů, rozhovorů s vedením firmy a dotazníku pro zaměstnance je zjišťována míra významu vybraných vzdělávacích faktorů na zaměstnance firmy a na základě těchto výsledků jsou navržena opatření ke zvýšení spokojenosti se systémem vzdělávání v této firmě.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: This rigorous thesis deals with an education system in the company Sellier & Bellot a.s.. The goal of this thesis is to analyze and evaluate the strategy and politics in the educational department of Sellier & Bellot a.s. and then to offer solutions to improve educational system of the company. The theoretical part of this thesis is focused on company education from the point of view of educational area, requirements and factors of company education. Furthermore, there are described phases of company education. In the practical part of this thesis is an introduction of the company Sellier & Bellot a.s. Through an analysis of company documents, interviews with the heads of the company and employee questionnaires are established the rates of chosen educational factors of employees of the company. Based on these results are offered solutions to improve contentment of the employees with the educational system of this company.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Jana Křížová 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Jana Křížová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Jana Křížová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 150 kB