velikost textu

‘Dirty stories saved my life’: Fanfiction as a source of emotional support

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
‘Dirty stories saved my life’: Fanfiction as a source of emotional support
Název v češtině:
„Sprosté historky mi zachránily život“: Fanfikce jako prostředek vzdoru, emoční podpory a sociálního zařazení
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anastasiia Sereda
Vedoucí:
David Verbuč, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
204572
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV AJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasiia Sereda 4.03 MB
Stáhnout Posudek vedoucího David Verbuč, M.A., Ph.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 151 kB