velikost textu

Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského
Název v angličtině:
Museum educational programmes for National Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Pavla Sýkorová
Id práce:
204567
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (RIGO D)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 7. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
edukační program, Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, školství ve 20. století
Klíčová slova v angličtině:
educational programme, National Pedagogical Museum of J. A. Comenius, schooling in 20th century
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl připravit, ověřit v praxi a vyhodnotit muzejní edukační program pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol věnující se proměnám vyučování ve 20. století. Úkolem je představit žákům historické reálie prostřednictvím tří edukačních programů a interaktivních prvků v expozici. Žáci pracují s tématy z druhé světové války, padesátých let 20. století a období tzv. normalizace. V průběhu výuky budou využívat dobové artefakty, např. učebnice, školní obrazy a školní pomůcky ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The main aim of the Diploma Theses is to prepare, verify in practice and evaluate museum educational programme for pupils from 12 to 18 (junior schools and secondary schools) which is devoted to the changes in schooling in 20th century. The aim is to introduce to pupils historical facts by the means of three educational programmes and interactive elements in the exhibition. Pupils work with topics covering World War II, 50s and so called normalization period. Throughout the educational process they will use period realia from the above mentioned periods, such as schoolbooks, educational boards and educational aids from the collection of Comenius National Pedagogical Museum and Library in Prague. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Sýkorová 892 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavla Sýkorová 7.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Sýkorová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Sýkorová 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB