velikost textu

Slyšet nevyřčené: Materialita hlasů literárních postav

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slyšet nevyřčené: Materialita hlasů literárních postav
Název v angličtině:
Hearing the Unspoken: Materiality of the voices of literary characters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Hadravová
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponent:
PhDr. David Kroča, Ph.D.
Id práce:
204551
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Komparatistika (KOM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přímá řeč|hlas|fikce|percepce
Klíčová slova v angličtině:
direct speech|voice|fiction|perception
Abstrakt:
Bc. & BcA. Eva Hadravová, Praha 2019 Slyšet nevyřčené Materialita hlasů literárních postav Anotace Diplomová práce bude usilovat o vstup do problematiky imaginárně-zvukové percepce hlasů literárních postav a jejich interpretace. Pozornost se bude upínat ke zkoumání „fikční fysis“ či „materiality“ hlasu, již ve své představě realizuje implikovaný čtenář „naslouchající“ literárně zpracovaný dialogům. Myšlenkově- akustická složka verbálního projevu postavy bude komentována ve vztahu k disciplínám psycholingvistiky, orality či souvisejících filozofických tezí, aby se následně představila v kontextu literární teorie. Závěrečná část práce se věnuje interpretaci přímých řečí ve vybraných úryvcích české literatury 20. století.
Abstract v angličtině:
Bc. & BcA. Eva Hadravová, Praha 2019 Hearing the Unspoken Materiality of the Voices of Literary Characters Annotation The aim of the thesis is to introduce the field of sound-imaginary perception and interpretaion of voices of literary characters. It is focused mostly on the analysis of „fictional physis“ or „materiality“ of the voice, which is realized by the implicit reader through inner listening to the literary dialogues. Mentally-acoustic aspect of character’s speeches will be commented from the perspective of psycholinguistics, oral studies and related philosophical statements; later it will be confronted with the literary theory. The final part of the thesis is devoted to the interpretaion of direct speeches from the selected extracts from Czech literature of the 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Hadravová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Hadravová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Hadravová 228 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 520 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Kroča, Ph.D. 1.06 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 152 kB