velikost textu

Etnicita a vzdělávání v České republice.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etnicita a vzdělávání v České republice.
Název v angličtině:
Ethnicity and Education in the Czech Republic.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roman Peška
Vedoucí:
PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Id práce:
204550
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B PG-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnicita, národnostní menšiny, vzdělanostní nerovnosti, vzdělanostní reprodukce, sociologie výchovy
Klíčová slova v angličtině:
ethnicity, national minorities, educational inequalities, educational reproduction, sociology of education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Peška 926 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB