velikost textu

Combined Action Program (CAP) jako účinný nástroj protipovstalecké strategie USA ve vietnamské válce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Combined Action Program (CAP) jako účinný nástroj protipovstalecké strategie USA ve vietnamské válce
Název v angličtině:
Combined Action Program (CAP) as a successful tool of US COIN application in vietnam war
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Miroslav Bálint
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponenti:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
PhDr. Vít Fojtek, PhD.
Id práce:
204547
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Transatlantická studia (TSCR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vietnam; Válka; USA; Strategie; Povstalec; COIN; CAP
Klíčová slova v angličtině:
Vietnam; War; USA; Strategy; Insurgent; COIN; CAP
Abstrakt:
Abstrakt Americká válka ve Vietnamu byla jedním z konfliktů Studené války a Spojené státy do ní vstoupily v rámci své politiky zadržování komunismu. Američané nejdříve podporovali Francii a později převzali politickou i vojenskou zodpovědnost. Přes mnohá doporučení zvolilo americké vojenské velení konvenční strategii založenou na masivních úderech proti nepříteli, s cílem podlomit jeho vůli. Tato strategie vycházela z úspěchů americké armády v minulosti a z její technologické převahy. Rozdílem oproti předchozím válkám bylo samotné dějiště konfliktu. Nepřítel zvolil guerillovou taktiku a vyhýbal se větším střetům. Jediným řešením byla aplikace protipovstalecké strategie, která byla zaměřena na získání si důvěry vietnamské populace. K jejímu vývoji docházelo na základě každodenních zkušeností bojových jednotek, které začaly tuto novou strategii na mnoha místech úspěšně aplikovat. Americká armáda bohužel nedokázala tento úspěšný model aplikovat plošně a do konce války trvala na konvenčním způsobu pacifikace.
Abstract v angličtině:
Abstract The American war in Vietnam was one of the Cold war conflict and United States had entered this war within their policy of communist detained. United States had supported France first. Later, they took political and military responsibility themselves. Despite many recommendations, US Military Command had chosen conventional way of fighting, which was based on large scale strikes against enemy to undermine his will. This strategy reflected US history of war success and technological superiority. But the main difference was theatre of conflict itself. The enemy was fighting guerrilla way and avoided large scale struggles. The only solution was to the application of counterinsurgency strategy, which was focused on winning “Hearts and minds” of Vietnamese population. Its development occurred in everyday fighting experience and combat troops had started to apply it successfully in many Vietnam areas. Unfortunately, American army wasn´t able to apply this successful model across the board and insisted on conventional way of pacification till the end of the Vietnam war.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Miroslav Bálint 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Miroslav Bálint 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Miroslav Bálint 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Fojtek, PhD. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.8 MB