velikost textu

Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize
Název v angličtině:
The Image of the Czech Republic in the Pages of German Newspapers within Context of the European Migration Crisis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Veronika Křížková
Vedoucí:
PhDr. David Emler
Oponent:
PhDr. Petr Šafařík
Id práce:
204545
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká republika, Německo, média, deníky, migrace, uprchlická krize, obsahová analýza, konstantní komparace
Klíčová slova v angličtině:
Czech Republic, Germany, Media, Newspapers, Migration, Refugee Crisis, Content Analysis, Constant Comparative Method
Abstrakt:
Abstrakt Práce zjišťuje, jaký obraz utvářejí německá média o České republice v kontextu evropské migrační krizi. Za tímto účelem byly zkoumány příspěvky tří německých deníků z let 2015 a 2016. Výzkum byl prováděn na 186 článcích pomocí kvantitativní obsahové analýzy a metody konstantní komparace. Provedeným výzkumem byla získána konkrétní data a zjištěno, v jakých obdobích a v jakých souvislostech média o České republice píší. Česká republika je v kontextu evropské migrační krize vnímána z evropské perspektivy a je zobrazována zejména společně s ostatními státy Visegrádu. Z důvodu nesouhlasu s evropským řešením krize prostřednictvím závazných kvót, prosazovaným Německem, je Česká republika znázorňována spíše negativně a označována jako nesolidární. Zpravodajství německých médií o České republice je také silně politizováno a personifikováno. Výsledky práce mohou poskytnout představu o vnímání pozice České republiky během evropské migrační krize Německem a přispět také k dalšímu výzkumu tohoto aktuálního tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis examines the image of the Czech Republic that the German media promote in the context of the European migration crisis. For this purpose, articles from three German daily newspapers dating from 2015 until 2016 were examined. The research was carried out on 186 articles using quantitative content analysis and constant comparative method. Throughout the research the information on when and how the media wrote about the Czech Republic were gathered. In the context of the European migration crisis a recurring image of the Czech Republic was created mainly through the EU perspective, along with the other members of the Visegrad Group. For its rejecting position of the European solution for the crisis, which was supported by Germany, the image of the Czech Republic is rather negative and the state is denounced for lacking. The German media coverage of the Czech Republic was strongly politicized and embodied by politicians. The results of the research can provide an overview of the perception of the Czech Republic by Germany during the European migration crisis. The results can contribute to further research on this current topic as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Křížková 62.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Křížková 10.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Křížková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Křížková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Emler 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šafařík 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.16 MB