velikost textu

The immigration policies of EU member states: adaptation in relation to the refugee crisis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The immigration policies of EU member states: adaptation in relation to the refugee crisis
Název v češtině:
Imigrační politiky členských států EU: adaptace ve vztahu k uprchlické krizi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Riddhi Anand, BA
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Id práce:
204488
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MAIN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is aimed at studying the policies of EU member states in response to the refugee crisis that affected Europe in 2015. The work aims to establish the links between an increase in the number of immigrants and asylum seekers to a change in perception towards the phenomena making the domestic EU populations more sceptical about accepting more immigrants and asylum seekers. This negative inclination towards immigrants is further correlated to an alteration in laws and policies to limit immigration. The work studied the cases of Germany, Sweden, Italy and the Czech Republic and found that the formulated hypotheses are correct and that indeed an increase in the number of immigrants and asylum seekers on EU territory leads to higher concern among the domestic populations leading to a negative public opinion which is then reflected in laws and policies aimed at limiting the movement of foreigners into their territories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Riddhi Anand, BA 801 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Riddhi Anand, BA 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 151 kB