velikost textu

Biokompatibilita platformy tvořené diamantovými částicemi s nervovými buňkami.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biokompatibilita platformy tvořené diamantovými částicemi s nervovými buňkami.
Název v angličtině:
Biocompatibility of diamond-based platforms with neuronal cells.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Gottfriedová
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Id práce:
204481
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanodiamant, nervová buňka, biokompatibilita, mikroelektrodové pole
Klíčová slova v angličtině:
nanodiamond, neuronal cell, biocompatibility, microelectrode array
Abstract v angličtině:
Abstract Microelectrode arrays represent therapeutic approach to neurodegenerative diseases treatment. The development of electrode platforms is rather challenging due to the direct interaction of the material with neuronal tissue. Nanodiamond is one of the researched materials because of its biochemical properties: biocompatibility with many cell types, chemical inertness, high wear and corrosion resistance. During nanodiamond platforms development, biological research focuses on biocompatibility of used material with primary neurons and the evaluation of their adherence to the nanodiamond that is important for recording of electrical activity of neurons. Both, the biocompatibility as well as the adherence depend on the used nanodiamond, manufacturing, roughness, and surface modification. The amount of boron dopant enabling electric conductivity of nanodiamond is also important. In my thesis, I have summarized research on biocompatibility and adherence of neural cells on behalf of above mentioned parameters. I discuss here the variability of experimental results in order to surface modification and cultured cells type. According to the research reports, it seems that neuronal cells prosper well and prefer to adhere to platforms covered with molecules of extracellular matrix or at least poly-lysine (enabling electrostatic interaction of neurons with the platform). Keywords nanodiamond, neuronal cell, biocompatibility, microelectrode array 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Gottfriedová 3.02 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Gottfriedová 295 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB