velikost textu

Obraz husitství v operních dílech 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz husitství v operních dílech 19. a 20. století
Název v angličtině:
The Image of Hussitism in Operas of the 19. and 20.centuries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Gemza
Vedoucí:
Dr. Pieter Moree
Oponent:
T. Noble
Id práce:
204472
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hus, husitství, hudba, divadlo, opera, nacionalismus, komunismus
Klíčová slova v angličtině:
Jan Huss, Hussitism, music, Theatre, Opera, nationalism, communism
Abstract v angličtině:
Abstract: The image of the Hussite movement as a phenomenon of the Czech nation of the Middle Ages and the present day was portrayed in the music of that time and also in the operatic works of the 19th and 20th centuries. The purpose of my work was to find a way to handle this idea of individual composers, particularly in Zdeněk Fibich´s opera Blaník, in Karel Šebor´s opera Nevěsta husitská and in opera written by Karel Bendl Dítě Tábora. I would like to highlight in my work how we perceive currently Hussite images captured in these two operatic works, written in thein particular time of the 19th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Gemza 859 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Gemza 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Pieter Moree 540 kB
Stáhnout Posudek oponenta T. Noble 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Pavel Keřkovský 154 kB