velikost textu

Éducation inclusive en France

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Éducation inclusive en France
Název v češtině:
Inkluzivní vzdělávání ve Francii
Název v angličtině:
Inclusive education in France
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Rybář
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Klinka
Oponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Id práce:
204471
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B FJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
inkluzivní vzdělávání, integrace, nová pedagogika, handicap
Klíčová slova v angličtině:
inclusive education, integration, new padagody, handicap
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Rybář 1.47 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Klinka 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB