velikost textu

Shakespearean Intertextuality in Aldous Huxley's Brave New World

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Shakespearean Intertextuality in Aldous Huxley's Brave New World
Název v češtině:
Shakespearovská intertextovost v díle Konec civilizace Aldouse Huxleyho
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Hana Fišerová
Vedoucí:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
204448
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Intertextovost, aluze, propojení, fikce, modernismus
Klíčová slova v angličtině:
Intertextuality, allusion, interconnection, fiction, modernism
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to present intertextuality as a literary device and to offer a description of its function based on the ideas of the most prominent theorists, who are concerned with this very topic. The thesis describes the employment of intertextuality in literature and its influence on reader's interpretation of a text. The practical part analyses the use of intertextuality in Aldous Huxley's novel Brave New World, concentrating in particular on chosen theatre plays by William Shakespeare. Key Words: intertextuality, allusion, interconnection, fiction, modernism Abstrakt Cílem této práce je představit intertextovost jakožto literární prostředek a vylíčit její funkci na základě idejí a myšlenek nejvýznamnějších teoretiků, kteří se tímto tématem zabývají. Práce popisuje funkci intertextovosti v literatuře a její vliv na čtenářovu interpretaci textu. Praktická část zkoumá užití intertextovosti v díle Aldouse Huxleyho Konec civilizace, zabývajíc se konkrétně vybranými divadelními hrami Williama Shakespeara. Klíčová slova: intertextovost, aluze, propojení, fikce, modernismus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Fišerová 395 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Fišerová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 648 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB