velikost textu

Marketingová komunikace značky FAT PIPE od roku 2016 do roku 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová komunikace značky FAT PIPE od roku 2016 do roku 2017
Název v angličtině:
Marketing communication of FAT PIPE from 2016 to 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Vošta
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Id práce:
204441
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
FAT PIPE, marketing, marketingová komunikace, florbal, značka
Klíčová slova v angličtině:
FAT PIPE, marketing, marketing communication, floorball, brand
Abstrakt:
Anotace Clem práce je analýza marketingové komunikace značky FAT PIPE od roku 2017 do současnosti. Teoretická část definuje marketing, marketingovou komunikaci a její jednotlivé nástroje. Praktická část se krátce věnuje historii značky FAT PIPE a historii florbalu. Následně deskriptivní metodou rozebírám komunikaci značky a používané komunikační nástroje. V této části také vycházím z poskytnutých rozhovorů. V úplném závěru se věnuji zhodnocení komunikace značky a navrhuji možná zlepšení.
Abstract v angličtině:
Annotation Aim of my thesis is to analyze marketing communication of FAT PIPE from 2017 until now. The theoretical part defines marketing, marketing communication and its tools. Practical part is briefly describing the history of FAT PIPE and history of floorball. Using descriptive method, I am examining communication of the brand and tools used. In this part I draw information also from interviews. In the conclusion part of thesis, I evaluate the overall communication of the brand and propose possible improvements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Vošta 1.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Vošta 130 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Vošta 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Vošta 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB