velikost textu

Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku
Název v angličtině:
Analysis of communication of the non-profit organization People in Need on Facebook
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Sedláčková
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Id práce:
204429
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
digitalizace, nová média, sociální sítě, neziskové organizace, digitalizace neziskového sektoru, Člověk v tísni, pragmalingvistická analýza, diskurz
Klíčová slova v angličtině:
digitalization, new media, social media, non-profit organizations, digitalization of non-profit sector, People in need, pragmatic linguistic analyses, discourse
Abstrakt:
příspěvky neziskové organizace Člověk v tísni z několika hledisek a následně určit ráz komunikace, který je pro organizaci typický, co se týká její komunikace digitální. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části bude definován a konkrétně sociálních sítí, uvedeny budou jejich definice a základní charakteristiky. Dále se práce zaměří na neziskové organizace, jejich marketingové strategie, a hlavně digitalizaci komunikace tohoto typu společnosti, která je v rámci marketingu specif Metodologická část popíše teoretický základ k využitým postupům, a to kvalitativní analýze obsahu a pragmalingvistickému přístupu. Praktická část se bude věnovat analýze facebookových příspěvků Člověka v tísni. V této části budou aplikovány poznatky části práce. Příspěvky budou kategorizovány podle několika kritérií a důraz pak bude dále kladen na jazykovou stránku. Zde budou popsány nejvýraznější jevy, které utvářejí komunikaci. Ke každému prvku analýzy budou uvedeny konkrétní příklady. Na závěr se analýza dotkne diskurzu, který ovlivňuje sdělení na sociálních sítí a je specifický i pro neziskové organizace. Práce bude zakončena interpretací výsledků, vyzdvižením důležitých poznatků a nastíněním prostoru pro další zkoumání.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim and the goal of this thesis are to analyze the digital communication of the non-profit organization People in need through its Facebook posts. The thesis is divided into three main parts. The first one focused on the phenomenon of new media and social media. These two subjects will be defined and base on available literature. Then the theoretical part will focus on non-profit organizations, their strategies and especially their digitalization and digital communication. The finding from this part will be applied in the analyses. The methodological part will set the process of content qualitative analyses and pragmatic linguistic analyses, which will be used in the practical part. The practical part will focus on the categorization of the Facebook posts and then especially on language occurrences. There will be specific examples in every part of the thesis. The last part will sum up the findings and highlight the important parts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Sedláčková 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Sedláčková 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Sedláčková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB