velikost textu

Porovnání strategických komunikací hlavního města Prahy a České republiky směrem k zahraničnímu a českému publiku v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání strategických komunikací hlavního města Prahy a České republiky směrem k zahraničnímu a českému publiku v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky
Název v angličtině:
Comparison of strategic communication of main city Prague and Czech Republic towards non-Czech and Czech public within celebrations of 100. anniversary establishment of Czechoslovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miriam Růtová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr. Nora Dolanská, MBA
Id práce:
204426
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Destinační marketing, propagace destinace, komunikace v cestovním ruchu, státní komunikační agentura, historické výročí
Klíčová slova v angličtině:
Destination marketing, destination promotion, tourism communication, national communication agency, historic anniversary
Abstrakt:
bakalářská práce se zaměřuje na destinační marketing. Nejprve se věnuje charakteristice marketingu lokalit a cestovního ruchu, jeho cílům, cílovým skupinám, možným úskalím a komunikačním aspektům, které představují hlavně eventy a atrakce destinace. Následně popisuje tuzemské komunikační agentury (celostátní CzechTourism a pražskou Prague City Tourism), jež mají za úkol propagovat buď celý český stát nebo pouze hlavní město Prahu. Třetí kapitola pak probírá a porovnává aktivity popsaných agentur v rámci minulého roku, kdy Česká republika společně se Slovenskem oslavovala 100. výročí založení Československa a další související historická výročí. Praktickou část pak tvoří kvantitativní dotazníkové še ření, jež se zabývá povědomím o oslavách historického jubilea mezi tuzemským a zahraničním obyvatelstvem České republiky
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on destination marketing. At first it explains the characteristic of this kind of marketing, its goals, target groups, potential problems and communication aspects which are represented especially by events and attractions. Theoretic part follows description of two Czech communication agencies (nationwide CzechTourism and Prague City Tourism from the capital city), when both of them are focused on propagation either the whole state, or just Prague. Third chapter then discusses and compares communication and marketing activities of both agencies, which happened last year to promote the 100th anniversary of founding Czechoslovakia and following important events. Practical part is constructed by a quantitative questionnaire survey, which is examining the awareness about celebrations of the historical jubilee between the Czech and foreign inhabitants of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miriam Růtová 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miriam Růtová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miriam Růtová 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Nora Dolanská, MBA 739 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB