velikost textu

Role oborových médií ve vzdělání studentů marketingu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role oborových médií ve vzdělání studentů marketingu
Název v angličtině:
Role of specialized media outlets in higher education of future marketing professionals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radoslav Penkov
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
David Klimeš
Id práce:
204421
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, informační gramotnost, mediální gramotnost, studenti marketingu, marketingová média, oborová média, užívání médií
Klíčová slova v angličtině:
Media, Information literacy, media literacy, marketing students, marketing media, specialized media, media usage
Abstrakt:
Bakalářská práce si klade za cíl popsat roli současných českých oborových médií v životě studentů a budoucích profesionálů z oblasti marketingové komunikace a public relations. Cílem práce je jednak zjistit vztah studentů k aktualitám v oboru včetně primárních zdrojů těchto informací, jednak prozkoumat konkrétní návyky a motivace užívat oborová média. Přínosem práce by mělo být zjištění, jestli studenti vůbec oborová média konzumují, jak často a do jaké míry, včetně užitku, který jim tato specializovaná média přinášejí.
Abstract v angličtině:
The aim of the bachelor thesis is to describe the role of present-day Czech marketing periodicals and online websites in the lives of students and future marketing and PR professionals. The aim of the thesis is not only to figure out student’s approach to current marketing news and information but also to explore the habits and motivations behind marketing media consumption. This bachelor thesis should provide evidence if students even read the local marketing media outlets and if yes, what needs are those periodicals fulfilling.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radoslav Penkov 4.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Radoslav Penkov 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radoslav Penkov 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radoslav Penkov 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta David Klimeš 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB