velikost textu

Analýza značky DM na základě teorie archetypů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza značky DM na základě teorie archetypů
Název v angličtině:
Analysis of the brand DM based on theory of archetypes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Mackenzie
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Oponent:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
204412
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Archetypy, marketing, anthroposofie, tvorba značky, osobnost značky
Klíčová slova v angličtině:
Archetypes, marketing, anthroposofy, brand building, brand personality
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce vychází z teorie archetypů přenesené do marketingového prostředí z psychologie osobnosti. V marketingu je tato teorie aplikována na personalizaci značky. V teoretické části práce jsou popsány archetypy podle autorek Mark a Pearson, dále procesy tvorby a personalizace značky. Za účelem lepšího pochopení filosofie společnosti dm je v práci přiblížen koncept anthroposofie s přechodem k biodynamickému zemědělství. V práci je řešena otázka, zda a ve kterých prvcích lze v komunikaci dm spatřit archetyp Pečovatele. U značky dm je analyzováno pět prvků komunikace, a to sortiment, slogan, spoty, firemní magazín a CSR kampaně. U těchto prvků je hodnocena míra podobnosti s archetypem Pečovatele. Tento archetyp je nejvýrazněji přítomný u sortimentu dětského zboží a u magazínu active beauty, jehož hlavními tématy je péče a rodina.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is based on the theory of archetypes transferred to the marketing environment from personality psychology. In marketing, this theory is applied on brand personalization. In the theoretical part of this thesis, archetypes by Mark and Pearson and further processes of brand building and brand personality are described. In order to understand philosophy of the dm company better, the concept of anthroposophy and its transfer to the company’s biodynamic agriculture approach is introduced. In the thesis, a question of the Caregiver archetype as seen in the communication of dm is being solved. There are five elements of communication analysed within the dm brand: products, slogan, spots, company magazine and CSR activities. The level of similarity to the Caregiver archetype is evaluated in these elements. This archetype is the most frequent in children’s products and the active beauty magazine, which targets family as its main topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Mackenzie 3.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Mackenzie 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Mackenzie 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB