velikost textu

Návrh komunikační strategie projektu Fitrecepty se zaměřením na segmentaci cílové skupiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh komunikační strategie projektu Fitrecepty se zaměřením na segmentaci cílové skupiny
Název v angličtině:
Communication strategy concept for Fitrecepty project, focusing on target group segmentation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Lundgren
Vedoucí:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
204407
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cílová skupina, segmentace, komunikační strategie, komunikační mix, výzkum cílové skupiny, persony, návrh komunikační strategie
Klíčová slova v angličtině:
Target group, segmentation, communication strategy, communication mix, target group research, personas, communication strategy concept
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem cílové skupiny projektu Fitrecepty a návrhem komunikační strategie pro vzniklé cílové segmenty. Teoretická část uvádí roli marketingu ve strategickém plánování, úlohu segmentace cílové skupiny, charakteristiky komunikační strategie a její jednotlivé prvky. Analytická část představuje projekt Fitrecepty, jeho vize, mise, cíle, konkurenty a analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, zasazené do teoretických východisek. V empirické části je proveden výzkum cílové skupiny pomocí hloubkových rozhovorů se zákazníky a následně navrhnuta komunikační strategie pro vyzkoumané cílové segmenty. Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit co nejvíce informací o zákaznících a vytvořit z nich homogenní segmenty, aby bylo možné komunikaci více personalizovat a tvořit zákazníkům produkty a služby na míru.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis presents research of the Fitrecepty project target group and proposes a communication strategy for the resulting target segments. The theoretical part examines the role of marketing in strategic planning, target group segmentation, communication strategy characteristics and its mix. The analytical part introduces the Fitrecepty project, its visions, missions, goals, competitors and analyses the internal and external environment. The empirical part carries out the research conducted by in-depth interviews with customers and proposes a communication strategy for the final target segments. The aim of the research was to find out as much information about customers as possible. With that information, target segments were proposed, so that the communication strategy can be more customized.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Lundgren 10.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Lundgren 274 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Lundgren 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Lundgren 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB