velikost textu

Podoba moderní propagandy: Komunikace Ruské federace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoba moderní propagandy: Komunikace Ruské federace
Název v angličtině:
Design of modern propaganda: Communication of Russian Federation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Kerhart
Vedoucí:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Id práce:
204402
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Propaganda, Ruská federace, RF, Rusko, dezinformace
Klíčová slova v angličtině:
Propaganda, Russian federation, RF, Russia, disinformation
Abstrakt:
Bakalářská práce studuje povahu komunikace vedené Ruskou federací. V první části práce studuje teoretické koncepty, které jsou spojované se státem vedenou komunikací a vymezuje rozdíly mezi nimi. Předmětem dalších částí je, na základě předložených termínů, zjistit, jakým termínem lze označit ruskou komunikaci. K dosažení tohoto cíle jsou zkoumány nástroje, které Ruská federace přímo i nepřímo využívá ke své komunikaci a následně je analyzován i obsah, který je skrze tyto nástroje komunikován. Po určení vhodné terminologie, práce krátce pojednává i o cílech Ruské federace, na základě zpráv rozvědných služeb a odborníků studujících ruské aktivity.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis studies the nature of communication of Russian Federation. In the beginning the theoretical concepts of state-communication are defined and the key points of difference between each other are specified. In the following part of the thesis, the Russian communication is examined, based on defined theoretical concepts. To achieve this objective, direct and indirect instruments used by Russia are analysed, so is the content communicated by them. Eventually, after determination of the correct term for the Russian communication, there are shortly introduced the objectives of Russian Federation, based on inteligence reports and experts studying the Russian activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Kerhart 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Kerhart 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Kerhart 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 153 kB