velikost textu

Femvertising v kategorii dekorativní kosmetiky v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Femvertising v kategorii dekorativní kosmetiky v České republice
Název v angličtině:
Femvertising in the category of decorative cosmetics in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karin Kalousová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Oponent:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Id práce:
204401
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Femvertising, genderové stereotypy, gender, stereotyp, feminismus, reklama, společenská odpovědnost firem
Klíčová slova v angličtině:
Femvertising, gender stereotypes, gender, stereotype, feminism, advertising, corporate social responsibility
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá femvertisingem v souvislosti s kategorií dekorativní kosmetiky v České republice. Cílem této práce bylo na základě analýzy vybraných televizních a online reklam určených pro český trh v roce 2018 a 2019 vypozorovat, zda je v segmentu dekorativní kosmetiky na českém trhu femvertising přítomný. Z kvalitativní obsahové mediální analýzy vyplynulo, že ve vybraném analyzovaném vzorku se ve všech reklamách vyskytovaly prvky femvertisingové komunikace a několik reklam bylo dokonce možné označit za plně femvertisingové.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this bachelor’s thesis is femvertising in relation to the beauty segment in the Czech Republic. The aim of this thesis was to analyse selected TV and online ads used in the Czech market in 2018 and 2019 and come to the conclusion (based on results from the analysis), if the femvertising phenomenon is present in the Czech market. The results of the qualitative content media analysis showed that all of the ads from the analysed sample contained femvertising elements and it was even possible to describe some of the ads as femvertising ads.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karin Kalousová 20.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karin Kalousová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karin Kalousová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB