velikost textu

Fenomén přeprodávání oblečení a zde používané komunikační nástroje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén přeprodávání oblečení a zde používané komunikační nástroje
Název v angličtině:
Phenomenon of clothes reselling and communication tools used there
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Kačírek
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Id práce:
204400
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
móda, přeprodej zboží, sekundární trh, tenisky, podnikání
Klíčová slova v angličtině:
fashion, reselling goods, secondary market, sneakers, enterprise
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se snaží zmapovat fenomén přeprodeje tenisek a značkového oblečení a s ním spojeného podnikání. Práce je rozdělena na tři části. První část zkoumá kořeny tohoto fenoménu, historii značek, jejichž produkty se přeprodávaly jako první dnes stále tvoří a majoritní část přeprodejního trhu. Rozebírá, jak se do této pozice dostaly a jaké zásadní momenty vedly k vytvoření dnešní podoby trhu. Ve druhé části jsou popsány nejvyužívanější kanály nákupu a prodeje přeprodejního zboží. V poslední, praktické části, je vytyčeno jedenáct hypotéz týkajících se různých aspektů podnikání v oblasti přeprodeje. Ty jsou následně potvrzeny nebo vyvráceny pomocí analýzy odpovědí předních českých přeprodejců a sběratelů tenisek a oblečení, se kterými byly provedeny kvalitativní rozhovory.
Abstract v angličtině:
Tato bakalářská práce se snaží zmapovat fenomén přeprodeje tenisek a značkového oblečení a s ním spojeného podnikání. Práce je rozdělena na tři části. První část zkoumá kořeny tohoto fenoménu, historii značek, jejichž produkty se přeprodávaly jako první dnes stále tvoří a majoritní část přeprodejního trhu. Rozebírá, jak se do této pozice dostaly a jaké zásadní momenty vedly k vytvoření dnešní podoby trhu. Ve druhé části jsou popsány nejvyužívanější kanály nákupu a prodeje přeprodejního zboží. V poslední, praktické části, je vytyčeno jedenáct hypotéz týkajících se různých aspektů podnikání v oblasti přeprodeje. Ty jsou následně potvrzeny nebo vyvráceny pomocí analýzy odpovědí předních českých přeprodejců a sběratelů tenisek a oblečení, se kterými byly provedeny kvalitativní rozhovory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Kačírek 2.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Kačírek 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Kačírek 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Kačírek 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB